Výpověď z důvodu konfliktu s nadřízeným

Tato šablona dopisu s podporou přístupnosti představuje oficiální výpověď, kterou zaměstnanec podává zaměstnavateli. V dopisu se uvádí důvod odchodu, datum ukončení pracovního poměru a nabídka předání pracovních povinností jinému zaměstnanci.

Word

Výpověď z důvodu konfliktu s nadřízeným

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt