Základní faktura s jednotkovou cenou

Tuto jednoduchou šablonu faktury si můžete přizpůsobit pro svoji firmu. (Tato šablona podporuje přístupnost.) Automaticky spočítá součty řádků na základě množství a jednotkové ceny a také celkový součet.

Excel

Základní faktura s jednotkovou cenou

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt