Záznam o dlouhodobém majetku s degresivním odepisováním a pevnou zůstatkovou hodnotou

S touto šablonou můžete sledovat dlouhodobý majetek své společnosti. Odpisy se počítají pomocí degresivní metody odpisu s pevnou zůstatkovou hodnotou. Tato šablona podporuje přístupnost.

Excel

Záznam o dlouhodobém majetku s degresivním odepisováním a pevnou zůstatkovou hodnotou

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt