Záznam o dlouhodobém majetku s odpisy

S touto šablonou s podporou přístupnosti si můžete udržovat přehled o vašem vybavení a dalším dlouhodobém majetku. Zaznamenejte podrobnosti o majetku, včetně sériového čísla, fyzického umístění a informací o nákupu. Odpisy se vám vypočítají automaticky na základě lineární metody nebo degresivní metody od 150 nebo 200 %.

Excel

Záznam o dlouhodobém majetku s odpisy

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt