Záznam o docházce studenta (jednoduchý)

Pomocí této šablony, která podporuje přístupnost, můžete sledovat docházku jednoho studenta po celý školní rok. Šablona automaticky vypočítá součty dnů, kdy byl student přítomen, zpožděný, omluvený a neomluvený.

Excel

Záznam o docházce studenta (jednoduchý)

Další podobné šablony

Tisíce šablon, se kterými můžete rychle začít projekt