Záznamy o příslibech a darech

Pomocí této šablony, která podporuje přístupnost, můžete zaznamenávat přísliby a dary pro svou dobročinnou sbírku. U každého dárce můžete zaznamenat přislíbenou a vybranou částku. Případný rozdíl se spočítá automaticky.

Excel

Záznamy o příslibech a darech

Další podobné šablony

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt