Naučte se nové dovednosti se šablonami Office. Prozkoumejte je teď

Zisky a ztráty

Sledujte příjmy a výdaje společnosti pomocí této dvanáctiměsíční šablony výkazu zisků a ztrát. Pomocí spojnicového grafu zjistěte, jak vychází srovnání hrubého zisku a výdajů.

Excel

Zisky a ztráty

Další podobné šablony

Máme pro vás tisíce nápadů jako inspiraci pro váš další projekt