Balance

Rapporter om aktiver og passiver med denne balanceskabelon. Den indeholder aktiver, materielle anlægsaktiver, egenkapitel og aktuelle og langsigtede forpligtelser.

Excel

Balance

Flere skabeloner som denne

Tusindvis af skabeloner for at komme hurtigt i gang med dit projekt