Animeret billede, der panoreres i et vindue med billedtekster, der optones

Denne professionelt designede skabelon bruges til at panorere hen over et billede af et bjerglandskab, der vises gennem et vindue, med billedtekster, der optones og udtones i billedfeltet. En udførlig vejledning til, hvordan du kan genskabe dette dias, finder du i ruden Noter.

PowerPoint

Download
Animeret billede, der panoreres i et vindue med billedtekster, der optones