Balance

Rapporter om aktiver og passiver med denne balanceskabelon. Den indeholder aktiver, materielle anlægsaktiver, egenkapitel og aktuelle og langsigtede forpligtelser.

Excel

Download
Balance