Balance

Rapporter om aktiver og passiver med denne balanceskabelon. Den indeholder aktiver, materielle anlægsaktiver, egenkapitel og aktuelle og langsigtede forpligtelser.

Excel

Balance

Flere skabeloner som denne

Månedligt familiebudget Excel
Faktureringsbilag Excel
Årsregnskab Excel
Beregning af realkreditlån Excel

Tusindvis af skabeloner for at komme hurtigt i gang med dit projekt