Billede med tre tekstkolonner

Denne professionelt designede skabelon indeholder et panoramafoto af et skovparti samt tre kolonner til støttetekster. En udførlig vejledning til, hvordan du kan genskabe dette dias, finder du i ruden Noter.

PowerPoint

Download
Billede med tre tekstkolonner