Brainstorming-samarbejde

Organiser en brainstorming i teamet ved hjælp af denne skabelon, som har et separat regneark til hvert teammedlem, hvor de kan angive 10 ideer sammen med deres fordele og ulemper. Hvert punkt på listen vises på oversigtsarket, hvor teammedlemmer kan give alle ideer point fra 1 til 5.

Excel, Excel Online

Download Rediger i browser
Brainstorming-samarbejde