Grundlæggende tidslinje – SmartArt (hvidt på mørkegrå), widescreen

Find nøgledatoer og tilknyttede opgaver langs denne tidslinje. Retningspilen med cirkler, der graderer i farve, viser et forløb. (Widescreenformat 16 x 9)

PowerPoint, PowerPoint Online

Download Rediger i browser
Grundlæggende tidslinje – SmartArt (hvidt på mørkegrå), widescreen