Hovedbog for transaktionskonto

Brug denne grundlæggende regnskabsbog til at sikre balancen i debet og kredit. Betinget formatering gør det nemt at udvælge uafstemte transaktioner, selvom der er mange poster.

Excel

Download
Hovedbog for transaktionskonto