Hovedbog for transaktionskonto

Brug denne grundlæggende regnskabsbog til at sikre balancen i debet og kredit. Betinget formatering gør det nemt at udvælge uafstemte transaktioner, selvom der er mange poster.

Excel

Hovedbog for transaktionskonto

Flere skabeloner som denne

Tusindvis af skabeloner for at komme hurtigt i gang med dit projekt