Klassiske dobbelt mellemrum (tom)

Et almindeligt dokument med dobbelt mellemrum og et klassisk professionelt udseende. Dette dokument er bedst til professionelle dokumenter, der kræver dobbelt linjeafstand. Skriftlige opgaver efter MLA-, APA- og Chicago-standarder er et par eksempler. Standardformateringen for dette dokument: Skrifttype: Times New Roman, 12 punkters linjeafstand mellem afsnit: Dobbelt mellemrum i margen: 1" (alle sider)

Word

Klassiske dobbelt mellemrum (tom)

Flere skabeloner som denne

Faxforside med fed skrift Word
Forside til forretningsfax (Rød og Sort) Word
Erhvervsmemo (red) Word
Takkekort Word

Tusindvis af skabeloner for at komme hurtigt i gang med dit projekt