Månedligt familiebudget

Har du flere eller færre penge hver måned end forventet? Lav et overslag over dine månedlige indtægter og udgifter, og angiv derefter de rigtige tal for at se forskellen med denne budgetskabelon.

Excel, Excel Online

Download Rediger i browser
Månedligt familiebudget