Oversigt over klubkontingenter

Hold øje med kontingenterne for din klub ved at registrere, hvornår hvert enkelt medlem melder sig ind samt deres betalinger;. Skabelonen beregner, hvornår et medlems kontingent forfalder.

Excel, Excel Online

Download Rediger i browser
Oversigt over klubkontingenter