Rammer med udviskede billeder og tekst

Denne professionelt designede skabelon indeholder to sort-hvide billeder med rammer og billedtekster i farver. En udførlig vejledning til, hvordan du kan genskabe dette dias, finder du i ruden Noter.

PowerPoint

Download
Rammer med udviskede billeder og tekst