Rapport over ugentlige salgsaktiviteter

En sælger kan bruge denne skabelon til at holde styr på salgsaktiviteterne for en bestemt uge i forhold til et mål. Du skal bare indsætte beløb i tilpassede salgsbuckets for bestemte dage, så er du klar til at rapportere til chefen ved ugens afslutning.

Excel

Rapport over ugentlige salgsaktiviteter

Flere skabeloner som denne

Dagligt arbejdsskema Excel
Årsrapport Word
Stigende billedaccentueringsproces med SmartArt (flere farver eller grå), widescreen PowerPoint
Medicinsk design-præsentation (widescreen) PowerPoint

Tusindvis af skabeloner for at komme hurtigt i gang med dit projekt