Animeret titel, der flyttes om bag ved et billede

Denne professionelt designede skabelon viser en diastitel, der bevæger sig ind i billedfeltet bag ved et billede af et træ. Flere linjer med tekst optones i billedfeltet. En udførlig vejledning til, hvordan du kan genskabe dette dias, finder du i ruden Noter.

PowerPoint

Animeret titel, der flyttes om bag ved et billede

Flere skabeloner som denne

Tusindvis af skabeloner for at komme hurtigt i gang med dit projekt