Formel mødedagsorden

Brug denne tilgængelige dagsorden til planlægning af formelle møder, der afholdes i overensstemmelse med Robert's Rules of Order. Dagsordenen indeholder mødeåbning, navneopråb, godkendelse af referat fra forrige møde, diskussion af åbne punkter, diskussion af nye punkter og hævelse af mødet.

Word

Formel mødedagsorden

Flere skabeloner som denne

Tusindvis af skabeloner for at komme hurtigt i gang med dit projekt