Lærerens karakterbog (baseret på gennemsnit)

Registrer dine studerendes karakterer for opgaver og tests, så beregner denne tilgængelige karakterbogsskabelon procentgennemsnittet, bogstavkaraktergennemsnittet eller karaktergennemsnittet. Beregninger foretages baseret på at alle opgaver vægtes ligeligt i forhold til den endelige karakter. Der medfølger instruktioner.

Excel

Lærerens karakterbog (baseret på gennemsnit)

Flere skabeloner som denne

Tusindvis af skabeloner for at komme hurtigt i gang med dit projekt