Oversigt over anlægsaktiver med afskrivning

Hold styr på virksomhedens udstyr og andre anlægsaktiver med denne tilgængelige regnearksskabelon. Registrer oplysninger om aktiverne, herunder serienummer, fysisk placering og oplysninger om køb, så beregnes afskrivningen for dig baseret på metoder for lineær afskrivning, 150 % saldoafskrivning og 200 % saldoafskrivning.

Excel

Oversigt over anlægsaktiver med afskrivning

Flere skabeloner som denne

Tusindvis af skabeloner for at komme hurtigt i gang med dit projekt