Resultatopgørelse, 1 år

En resultatopgørelse, også kaldet et driftsregnskab, viser indtægter og udgifter over en periode på et år. Sammen med balancen og pengestrømsopgørelsen er resultatopgørelsen et af de tre grundlæggende regnskaber. Brug denne tilgængelige skabelon til at oprette en resultatopgørelse.

Excel

Resultatopgørelse, 1 år

Flere skabeloner som denne

Tusindvis af skabeloner for at komme hurtigt i gang med dit projekt