Rullende oversigt

Vægt prioriteten for dit projekts milepælsaktiviteter ved hjælp af denne oversigt. Indeholder et regneark til at angive data, der automatisk opdaterer oversigten. Dette er en tilgængelig skabelon.

Excel

Rullende oversigt

Flere skabeloner som denne

Tusindvis af skabeloner for at komme hurtigt i gang med dit projekt