SWOT-analyse af konkurrenter

Vurder dit firma i forhold til konkurrenterne ved hjælp af SWOT-analysemetoden (Strengths (styrker), Weaknesses (svagheder), Opportunities (muligheder) og Threats (trusler)). Denne tilgængelige regnearksskabelon har plads til at sammenligne firmaet med tre konkurrenter.

Excel

SWOT-analyse af konkurrenter

Flere skabeloner som denne

Tusindvis af skabeloner for at komme hurtigt i gang med dit projekt