Άλμπουμ φωτογραφιών αποφοίτησης, μαύρο (ευρείας οθόνης)

Δημιουργήστε ένα άλμπουμ φωτογραφιών αποφοίτησης ή επανένωσης με αυτό το πρότυπο παρουσίασης του PowerPoint που διαθέτει μαύρο φόντο, μορφή ευρείας οθόνης (16:9) και πολλές διατάξεις φωτογραφίας.

PowerPoint

Άλμπουμ φωτογραφιών αποφοίτησης, μαύρο (ευρείας οθόνης)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας