Έπαινος απόδοσης υπαλλήλου

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Έπαινος απόδοσης υπαλλήλου

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Έπαινος για μικρούς μαθητές Word
Σχολικός έπαινος (μπλε επίσημο περίγραμμα) PowerPoint
Έπαινος εκπαιδευτικών επιτευγμάτων (επίσημο πράσινο περίγραμμα) PowerPoint
Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης (πράσινο) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας