Έπαινος για μικρούς μαθητές

Οι δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον έπαινο με δυνατότητα προσαρμογής για να ενθαρρύνουν και να αναγνωρίσουν τα επιτεύγματα και τη συμμετοχή των μαθητών του δημοτικού.

Word

Λήψη
Έπαινος για μικρούς μαθητές