Έπαινος για μικρούς μαθητές

Οι δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον έπαινο με δυνατότητα προσαρμογής για να ενθαρρύνουν και να αναγνωρίσουν τα επιτεύγματα και τη συμμετοχή των μαθητών του δημοτικού.

Word

Έπαινος για μικρούς μαθητές

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας