Έπαινος εκπαιδευτικών επιτευγμάτων (επίσημο πράσινο περίγραμμα)

Εάν είστε εκπαιδευτικός, επιβραβεύστε τα σχολικά επιτεύγματα των μαθητών σας με αυτόν τον προσαρμόσιμο έπαινο. Το σχέδιο του πράσινου επίσημου περιγράμματος είναι κατάλληλο για όλες τις σχολικές ηλικίες.

PowerPoint, PowerPoint Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Έπαινος εκπαιδευτικών επιτευγμάτων (επίσημο πράσινο περίγραμμα)