Έπαινος εκπαιδευτικών επιτευγμάτων (επίσημο πράσινο περίγραμμα)

Εάν είστε εκπαιδευτικός, επιβραβεύστε τα σχολικά επιτεύγματα των μαθητών σας με αυτόν τον προσαρμόσιμο έπαινο. Το σχέδιο του πράσινου επίσημου περιγράμματος είναι κατάλληλο για όλες τις σχολικές ηλικίες.

PowerPoint

Έπαινος εκπαιδευτικών επιτευγμάτων (επίσημο πράσινο περίγραμμα)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας