Έπαινος εκπαιδευτικών επιτευγμάτων (επίσημο πράσινο περίγραμμα)

Εάν είστε εκπαιδευτικός, επιβραβεύστε τα σχολικά επιτεύγματα των μαθητών σας με αυτόν τον προσαρμόσιμο έπαινο. Το σχέδιο του πράσινου επίσημου περιγράμματος είναι κατάλληλο για όλες τις σχολικές ηλικίες.

PowerPoint

Έπαινος εκπαιδευτικών επιτευγμάτων (επίσημο πράσινο περίγραμμα)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Έπαινος για μικρούς μαθητές Word
Σχολικός έπαινος (μπλε επίσημο περίγραμμα) PowerPoint
Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης (πράσινο) PowerPoint
Πιστοποιητικό, Υπάλληλος του μήνα (σχεδίαση γκρι αλυσίδας) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας