Έπαινος επιτευγμάτων (μπλε)

Είναι πάντα ωραία η αναγνώριση για κάποιο σημαντικό επίτευγμα. Δώστε λοιπόν αυτό το πιστοποιητικό επαίνου σε κάποιον που το αξίζει. Διαθέτει επίσημο μπλε περίγραμμα κατάλληλο για κάθε ηλικία ή τύπο επιτεύγματος, ενώ μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο όπως εσείς θέλετε. Εκτυπώνεται σε χαρτί 8/12 X 11.

PowerPoint

Έπαινος επιτευγμάτων (μπλε)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Έπαινος για μικρούς μαθητές Word
Σχολικός έπαινος (μπλε επίσημο περίγραμμα) PowerPoint
Έπαινος εκπαιδευτικών επιτευγμάτων (επίσημο πράσινο περίγραμμα) PowerPoint
Πιστοποιητικό, Υπάλληλος του μήνα (σχεδίαση γκρι αλυσίδας) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας