Έπαινος επιτευγμάτων (μπλε)

Πάντα αξίζει να αναγνωρίζονται τα σημαντικά επιτεύγματά μας. Γι' αυτό, προσφέρετε αυτό το πιστοποιητικό βραβείου σε κάποιον που αξίζει την τιμή. Έχει επίσημο μπλε περίγραμμα, κατάλληλο για κάθε ηλικία ή τύπο επιτευγμάτων και μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο όπως θέλετε. Εκτυπώστε το σε χαρτί 8/12 X 11. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

PowerPoint

Έπαινος επιτευγμάτων (μπλε)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας