Έπαινος επιτευγμάτων (μπλε)

Είναι πάντα ωραία η αναγνώριση για κάποιο σημαντικό επίτευγμα. Δώστε λοιπόν αυτό το πιστοποιητικό επαίνου σε κάποιον που το αξίζει. Διαθέτει επίσημο μπλε περίγραμμα κατάλληλο για κάθε ηλικία ή τύπο επιτεύγματος, ενώ μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο όπως εσείς θέλετε. Εκτυπώνεται σε χαρτί 8/12 X 11.

PowerPoint

Έπαινος επιτευγμάτων (μπλε)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας