Έπαινος (μαθητές δημοτικού)

Τα παιδιά θα ενθουσιαστούν όταν οι δάσκαλοί τους τους απονείμουν αυτόν τον έπαινο που εμφανίζει ένα αγόρι που κρατά ένα τρόπαιο και ένα κορίτσι να λαμβάνει ένα χρυσό αστέρι ως αναγνώριση των επιτευγμάτων τους. Αυτή η σχεδίαση είναι κατάλληλη για μαθητές δημοτικού. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

PowerPoint

Έπαινος (μαθητές δημοτικού)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας