Ακαδημαϊκό ημερολόγιο (οποιοδήποτε έτος)

Χρησιμοποιήστε αυτό το προσβάσιμο ημερολόγιο καθημερινά για να παρακολουθείτε το σχολικό έτος. Αλλάξτε το έτος μαζί με το μήνα έναρξης και τα Σαββατοκύριακα για να προσαρμόσετε το πρόγραμμά σας. Περιλαμβάνει χώρο για σημειώσεις.

Excel

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο (οποιοδήποτε έτος)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Οικογενειακό ημερολόγιο με φωτογραφίες (οποιοδήποτε έτος) Word
Μοντέρνες καρτέλες ημερολογίου (μαύρο) Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας