Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2013-2014 (Ιούλιος)

Αυτό το απλό ακαδημαϊκό ημερολόγιο τοίχου σε άσπρο φόντο ξεκινά τον Ιούλιο του 2013 και τελειώνει τον Ιούνιο του 2014, χρησιμοποιώντας την εξής μορφή: Δευτέρα έως Κυριακή. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα χρώματα και να χρησιμοποιήσετε τις 3 τυπικές διαφάνειες στο τέλος, για να προσθέσετε περιεχόμενο παρουσίασης. Επίσης, μπορείτε να αντιγράψετε τη διαφάνεια οποιουδήποτε μήνα σε άλλη παρουσίαση.

PowerPoint

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2013-2014 (Ιούλιος)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας