Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2014-2015 (Σεπτέμβριος-Αύγουστος)

Αυτό το απλό πρότυπο ακαδημαϊκού ημερολογίου τοίχου σε λευκό φόντο ξεκινά τον Σεπτέμβριος του 2014 και τελειώνει τον Αύγουστος του 2015, με την εξής μορφή: Δευτέρα έως Κυριακή. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα χρώματα και να χρησιμοποιήσετε τις 3 τυπικές διαφάνειες στο τέλος, για να προσθέσετε περιεχόμενο παρουσίασης. Εναλλακτικά, μπορείτε να αντιγράψετε τη διαφάνεια οποιουδήποτε μήνα σε άλλη παρουσίαση.

PowerPoint, PowerPoint Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2014-2015 (Σεπτέμβριος-Αύγουστος)