Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2014-2015 (Σεπτέμβριος-Αύγουστος)

Αυτό το απλό πρότυπο ακαδημαϊκού ημερολογίου τοίχου σε λευκό φόντο ξεκινά τον Σεπτέμβριος του 2014 και τελειώνει τον Αύγουστος του 2015, με την εξής μορφή: Δευτέρα έως Κυριακή. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα χρώματα και να χρησιμοποιήσετε τις 3 τυπικές διαφάνειες στο τέλος, για να προσθέσετε περιεχόμενο παρουσίασης. Εναλλακτικά, μπορείτε να αντιγράψετε τη διαφάνεια οποιουδήποτε μήνα σε άλλη παρουσίαση.

PowerPoint

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2014-2015 (Σεπτέμβριος-Αύγουστος)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας