Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2017-2018

Αυτό το πρότυπο ακαδημαϊκού ημερολογίου έχει μορφή από Κυριακή έως Σάββατο και ισχύει από τον Αύγουστο του 2017 έως τον Ιούλιο του 2018. Προσθέστε σκίαση για να υποδείξετε προθεσμίες εγγραφών, διακοπές τριμήνου ή εξαμήνου, κ.λπ.

Word

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2017-2018

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας