Ακαδημαϊκό πρόγραμμα εβδομαδιαίων μαθημάτων

Οι καθηγητές μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το πρότυπο για το σχεδιασμό των εβδομαδιαίων προγραμμάτων των μαθημάτων τους. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων.

Excel

Λήψη
Ακαδημαϊκό πρόγραμμα εβδομαδιαίων μαθημάτων