Ακαδημαϊκό πρόγραμμα εβδομαδιαίων μαθημάτων

Οι καθηγητές μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το πρότυπο για το σχεδιασμό των εβδομαδιαίων προγραμμάτων των μαθημάτων τους. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων.

Excel

Ακαδημαϊκό πρόγραμμα εβδομαδιαίων μαθημάτων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας