Ακαδημαϊκό πρόγραμμα εβδομαδιαίων μαθημάτων

Οι καθηγητές μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το πρότυπο για το σχεδιασμό των εβδομαδιαίων προγραμμάτων των μαθημάτων τους. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων.

Excel

Ακαδημαϊκό πρόγραμμα εβδομαδιαίων μαθημάτων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων PowerPoint
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Παρουσίαση με τριπλές γραμμές κυκλώματος (ευρεία οθόνη) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας