Ανάλυση κερδοφορίας πελάτη

Οι επαγγελματίες του τομέα χρηματοοικονομικών, διαχείρισης και πωλήσεων μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το πρότυπο για την αξιολόγηση της συνολικής κερδοφορίας των διάφορων τμημάτων των πελατών τους. Το πρότυπο μπορεί επίσης να προσαρμοστεί εύκολα για τον υπολογισμό της κερδοφορίας επιμέρους πελατών. Περιλαμβάνεται καρτέλα γραφημάτων με οπτικά στοιχεία σύνοψης.

Excel

Ανάλυση κερδοφορίας πελάτη

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Παρουσίαση γήινων τόνων (ευρείας οθόνης) PowerPoint
Ετήσια αναφορά Word
SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας