Αναφορά απόδοσης έργου

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να δημιουργήσετε αναφορές σχετικά με την κατάσταση υψηλού επιπέδου για πολλαπλά έργα. Παρέχεται πίνακας και μορφοποίηση υπό όρους για εύκολη προσαρμογή.

Excel

Αναφορά απόδοσης έργου

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ετήσια αναφορά Word
Αναφορά εξόδων Excel
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Κατάσταση έργου (κόκκινο) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας