Αναφορά απόδοσης έργου

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να δημιουργήσετε αναφορές σχετικά με την κατάσταση υψηλού επιπέδου για πολλαπλά έργα. Παρέχεται πίνακας και μορφοποίηση υπό όρους για εύκολη προσαρμογή.

Excel

Λήψη
Αναφορά απόδοσης έργου