Αναφορά εξόδων

Χρησιμοποιήστε έναν πίνακα του Excel και δημιουργήστε την αναφορά εξόδων του επαγγελματικού ταξιδιού σας με αυτό το κομψό πρότυπο.

Excel

Αναφορά εξόδων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ετήσια αναφορά Word
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Κατάσταση έργου (κόκκινο) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας