Αναφορά κατάστασης έργου

Χρησιμοποιήστε αυτό το προμορφοποιημένο πρότυπο αναφοράς κατάστασης έργου για να διατηρείτε ενήμερους τους βασικούς σας ενδιαφερόμενους σχετικά με την πρόοδο. Αυτό το πρότυπο ταιριάζει με άλλα που βρίσκονται στο σύνολο σχεδίων "Διαχρονικό", αλλά μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί με χρήση ενσωματωμένων θεμάτων και στυλ.

Word

Αναφορά κατάστασης έργου

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Τιμολόγιο (διαχρονικό) Word
Βιογραφικό (διαχρονικό σχέδιο) Word
Επιστολόχαρτο (διαχρονικό σχέδιο) Word
Ετήσια αναφορά (με φωτογραφία εξωφύλλου) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας