Αναφορά σε στυλ APA (6η έκδοση)

Θέλετε να δημιουργήσετε μια ερευνητική εργασία σε στυλ APA; Χρησιμοποιήστε αυτό το προ-μορφοποιημένο πρότυπο για να δημιουργήσετε ένα άρθρο ή διατριβή σε στυλ APA. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες και μορφοποίηση βάσει της 6ης έκδοσης των οδηγιών APA.

Word

Αναφορά σε στυλ APA (6η έκδοση)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Έντονη συνοδευτική σελίδα φαξ Word
Εξώφυλλο φαξ εργασίας (κόκκινο και μαύρο) Word
Επαγγελματικό υπόμνημα (κόκκινο) Word
Ευχαριστήρια κάρτα Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας