Αναφορά σε στυλ APA (6η έκδοση)

Θέλετε να δημιουργήσετε μια ερευνητική εργασία σε στυλ APA; Χρησιμοποιήστε αυτό το προ-μορφοποιημένο πρότυπο για να δημιουργήσετε ένα άρθρο ή διατριβή σε στυλ APA. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες και μορφοποίηση βάσει της 6ης έκδοσης των οδηγιών APA.

Word

Αναφορά σε στυλ APA (6η έκδοση)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ετήσια αναφορά Word
Αναφορά εξόδων Excel
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Κατάσταση έργου (κόκκινο) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας