Αναφορά σπουδαστή με εξώφυλλο με φωτογραφία

Χρησιμοποιήστε αυτό το προσβάσιμο πρότυπο για την έκθεσή σας για ένα βιβλίο, την εργασία σας για το εξάμηνο ή για οποιαδήποτε άλλη βασική σχολική αναφορά. Περιλαμβάνει εύχρηστο κείμενο οδηγιών σχετικά με τον τρόπο για να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Αλλάξτε εύκολα τη φωτογραφία στο εξώφυλλο για διαφορετική εμφάνιση.

Word

Αναφορά σπουδαστή με εξώφυλλο με φωτογραφία

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας