Αναφορά σπουδαστή με εξώφυλλο με φωτογραφία

Χρησιμοποιήστε αυτό το προσβάσιμο πρότυπο για την έκθεσή σας για ένα βιβλίο, την εργασία σας για το εξάμηνο ή για οποιαδήποτε άλλη βασική σχολική αναφορά. Περιλαμβάνει εύχρηστο κείμενο οδηγιών σχετικά με τον τρόπο για να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Αλλάξτε εύκολα τη φωτογραφία στο εξώφυλλο για διαφορετική εμφάνιση.

Word

Αναφορά σπουδαστή με εξώφυλλο με φωτογραφία

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων PowerPoint
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Μαθηματική παρουσίαση με το π (ευρείας οθόνης) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας