Αναφορά σπουδαστή με εξώφυλλο με φωτογραφία

Χρησιμοποιήστε αυτό το προσβάσιμο πρότυπο για την έκθεσή σας για ένα βιβλίο, την εργασία σας για το εξάμηνο ή για οποιαδήποτε άλλη βασική σχολική αναφορά. Περιλαμβάνει εύχρηστο κείμενο οδηγιών σχετικά με τον τρόπο για να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Αλλάξτε εύκολα τη φωτογραφία στο εξώφυλλο για διαφορετική εμφάνιση.

Word

Λήψη
Αναφορά σπουδαστή με εξώφυλλο με φωτογραφία