Αναφορά σπουδαστή

Χρησιμοποιήστε αυτό το πολύχρωμο πρότυπο αναφοράς για σπουδαστές για να κάνετε εντύπωση. Περιλαμβάνει εύχρηστες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο για να προσθέσετε πίνακα περιεχομένων, βιβλιογραφία και πολλά άλλα. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Word

Αναφορά σπουδαστή

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ετήσια αναφορά Word
Αναφορά εξόδων Excel
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Κατάσταση έργου (κόκκινο) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας