Αναφορά σπουδαστή

Χρησιμοποιήστε αυτό το πολύχρωμο πρότυπο αναφοράς για σπουδαστές για να κάνετε εντύπωση. Περιλαμβάνει εύχρηστες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο για να προσθέσετε πίνακα περιεχομένων, βιβλιογραφία και πολλά άλλα. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Word

Αναφορά σπουδαστή

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων PowerPoint
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Παρουσίαση με τριπλές γραμμές κυκλώματος (ευρεία οθόνη) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας