Αντικείμενο έργου

Αυτό το πρότυπο αντικειμένου έργου περιλαμβάνει οδηγίες για το τι θα συμπεριλάβετε στο έγγραφο αντικείμενου του έργου σας, καθώς και συμβουλές για το πώς θα χρησιμοποιήσετε το Word. Μέρος του συνόλου επιχειρηματικών σχεδίων σε μπλε χρώμα, αυτό το πρότυπο διαθέτει ένα αντίστοιχο πρότυπο πρότασης υπηρεσιών, τιμολογίου και άλλα επαγγελματικά πρότυπα για τα έγγραφά σας.

Word

Αντικείμενο έργου

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ετήσια αναφορά Word
SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint
SmartArt διεργασίας αύξουσας έμφασης εικόνων (πολύχρωμο σε γκρι), ευρεία οθόνη PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας