Απλή λίστα εκκρεμοτήτων

Αυτή η απλή και προσβάσιμη λίστα εκκρεμοτήτων χρησιμοποιεί έναν πίνακα και μορφοποίηση υπό όρους. Προσθέστε μια γραμμή για μια νέα εργασία, ορίστε την προτεραιότητα, ημερομηνίες και σημειώσεις. Μόλις ορίσετε την ολοκλήρωση στο 100%, το Excel επισημαίνει αυτόματα το στοιχείο ως ολοκληρωμένο.

Excel

Απλή λίστα εκκρεμοτήτων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας