Απλή λίστα εκκρεμών εργασιών

Αυτή η απλή λίστα εκκρεμών εργασιών χρησιμοποιεί πίνακα και μορφοποίηση υπό όρους. Προσθέστε γραμμή για μια νέα εργασία, ορίστε προτεραιότητα, ημερομηνίες και σημειώσεις. Μόλις ορίσετε το ποσοστό ολοκλήρωσης στο 100%, το Excel ορίζει αυτόματα το στοιχείο ως ολοκληρωμένο.

Excel

Λήψη
Απλή λίστα εκκρεμών εργασιών