Απλή λίστα εκκρεμών εργασιών

Αυτή η απλή λίστα εκκρεμών εργασιών χρησιμοποιεί πίνακα και μορφοποίηση υπό όρους. Προσθέστε γραμμή για μια νέα εργασία, ορίστε προτεραιότητα, ημερομηνίες και σημειώσεις. Μόλις ορίσετε το ποσοστό ολοκλήρωσης στο 100%, το Excel ορίζει αυτόματα το στοιχείο ως ολοκληρωμένο.

Excel

Απλή λίστα εκκρεμών εργασιών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Λίστα ελέγχου γάμου (υδατογραφία) Word
Κατάλογος σπουδαστών Excel
Κατάλογος οικιακών αποθεμάτων Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας