Απλή προσωπική δήλωση ταμειακής ροής

Αυτό το απλό πρότυπο ταμειακής ροής επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν πού πηγαίνουν τα λεφτά τους με γραφήματα και ημερήσια, μηνιαία και ετήσια πλαίσια. Σας παρέχει τον έλεγχο της διαχείρισης της ταμειακής σας ροής.

Excel

Απλή προσωπική δήλωση ταμειακής ροής

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας