Απλή προσωπική δήλωση ταμειακής ροής

Αυτό το απλό πρότυπο ταμειακής ροής επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν πού πηγαίνουν τα λεφτά τους με γραφήματα και ημερήσια, μηνιαία και ετήσια πλαίσια. Σας παρέχει τον έλεγχο της διαχείρισης της ταμειακής σας ροής.

Excel

Λήψη
Απλή προσωπική δήλωση ταμειακής ροής