Απλός προϋπολογισμός εξόδων

Ο απλός προϋπολογισμός εξόδων σάς επιτρέπει να συγκρίνετε τα προϋπολογισμένα με τα πραγματικά έξοδα. Προσαρμόστε το πρότυπο προσθέτοντας ή διαγράφοντας γραμμές/στήλες ή τροποποιώντας τις κεφαλίδες. Οι ράβδοι δεδομένων και τα γραφήματα ράβδων διευκολύνουν την οπτικοποίηση των δεδομένων σας.

Excel

Λήψη
Απλός προϋπολογισμός εξόδων