Απλός προϋπολογισμός εξόδων

Ο απλός προϋπολογισμός εξόδων σάς επιτρέπει να συγκρίνετε τα προϋπολογισμένα με τα πραγματικά έξοδα. Προσαρμόστε το πρότυπο προσθέτοντας ή διαγράφοντας γραμμές/στήλες ή τροποποιώντας τις κεφαλίδες. Οι ράβδοι δεδομένων και τα γραφήματα ράβδων διευκολύνουν την οπτικοποίηση των δεδομένων σας.

Excel

Απλός προϋπολογισμός εξόδων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας