Απλός προϋπολογισμός εξόδων

Ο απλός προϋπολογισμός εξόδων σάς επιτρέπει να συγκρίνετε τα προϋπολογισμένα με τα πραγματικά έξοδα. Προσαρμόστε το πρότυπο προσθέτοντας ή διαγράφοντας γραμμές/στήλες ή τροποποιώντας τις κεφαλίδες. Οι ράβδοι δεδομένων και τα γραφήματα ράβδων διευκολύνουν την οπτικοποίηση των δεδομένων σας.

Excel

Απλός προϋπολογισμός εξόδων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ετήσια αναφορά Word
SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint
SmartArt διεργασίας αύξουσας έμφασης εικόνων (πολύχρωμο σε γκρι), ευρεία οθόνη PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας