Απλός προϋπολογισμός σπουδών

Αυτό το φαινομενικά απλό πρότυπο προϋπολογισμού σπουδών επιτρέπει την παρακολούθηση των εξόδων και των εσόδων, κατανεμημένων ανά τρίμηνο και εξάμηνο. Οι αναλυτές πίνακα διευκολύνουν τη χρήση φίλτρων, ενώ η ενημέρωση του συγκεντρωτικού γραφήματος είναι δυνατή με ένα απλό κλικ του ποντικιού.

Excel

Απλός προϋπολογισμός σπουδών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων PowerPoint
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Παρουσίαση με τριπλές γραμμές κυκλώματος (ευρεία οθόνη) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας